Pas på kanin!

”Pas på kanin!” er en letlæsningsbog til absolutte begyndere. Materialet er udviklet af Special Pædagogisk Forlag og er en del af serien ”Læs Lydret” der henvender sig til den allerførste læsning.

Bøgerne er inddelt i trin O, trin 1 og trin 2. Bogen om kanin er på trin 2 men er forsat ganske enkel. Eksempelvis er der typisk fra 3 – 10 ord på hver side med ord på 1-2 stavelser. Alle ord er lydrette dvs. de staves som de siges.
Handlingen er bevidst progressiv, således læseren oplever at der gradvist opbygges og fortælles en egentlig historie.

I fortællingen om ”Pas på kanin!” møder vi en lille kanin. Den hopper ind i en have med dejlig kål. Men så kommer den farlige ulv! Heldigvis kommer far-kanin. Han advarer kanin og mor-kanin hjælper. Den dag fik ulven ikke kaninsteg.

Historien er sød og enkel. Indimellem er de lydrette ord næsten en barriere for en naturlig fortalt og formuleret historie. Ordvalget bliver et andet end det, vi normalvis ville bruge – og som barnet derfor kender. Der er eksempelvis også brug af et fast udtryk, som jeg næppe tror, at børn på 5 år kender: ”de tog godt for sig af kålen”. Enkelte steder er det ordstillingen der vækker underen. Hvorfor dog skrive ” En ulv sneg sig uden en lyd bag ved muren”. Ville det ikke være mere naturligt og ordret at skrive ”Ulven sneg sig uden en lyd om bag ved muren”?! En anden lille anke er forkortelser af ord. Det er ganske vidst lig med lydret læsning men på ingen måde korrekt dansk; eksempler på det kan være li´.

Der er ingen tvivl om, at lydrette ord er en gave til børn, når de skal knække læsekoden. Vi kender jo alle læsebøgerne ”Søren og Mette”, som strålende eksempler på denne tilgang. Men siden har flere undersøgelser vist, at et miks mellem ordbilledlæsning/helhedslæsning og den fonologiske tilgang, hvor man præsenteres for små, korte lydrette ord er at foretrække. I sidste ende afhænger det vel nok af det enkelte barn, men også hvordan kvaliteten er i de materialer der stilles til rådighed.

Special Pædagogisk Forlag leverer et gennemarbejdet system af letlæsningsbøger. Alle bøger indeholder en kort men grundig guide til systemet, så forældre og andre voksne kan sætte sig ind i brugen. Jeg finder det vigtigt, at man er særlig opmærksom på få teksterne til at ligne det naturligt talte og skrevne ord i videst omfang.
Bøgerne er en oplagt investering i at bibringe børnene læseglæde fra allerførste færd. Med de lydrette ord som værktøj får barnet succesoplevelser som læser og anspores til at forsætte. Det kan kun anbefales!

Køb Pas på kanin! online

Skriv et svar