Børnebibel fra nord

”Børnebibel fra nord” er resultatet af samarbejdet mellem alle fem nordiske lande og seks nordiske forlag.
Ikke færre end 15 forskellige forfattere og 15 forskellige illustratorer har sørget for de meget varierede bibelfortællinger og –illustrationer, der både vidner om en stor bredde i synet på kristendomsformidling og børnekulturen i det nordiske.

Illustratorerne har her og der søgt at give læserne en fornemmelse af, at vi befinder os i det nordiske rum, og bibelens karakterer er i flere af fortællingerne formidlet så læseren kan genkende sig selv i tegningerne. Andre genfortællinger byder på illustrationer, der er klassiske og stilistisk minder om børnebibler med 25 år på bagen.

I det hele taget er nøgleordet for ”Børnebibel fra nord” at genfortællingerne og fortolkningerne af bibelen er meget varieret i både tekst og billede.
Bidragsyderne har haft stor frihed i arbejdet med de velkendte bibeltekster, der her gengives med både jeg-person, 1. person og 3. person som fortæller. Også versformen og tegneseriestilen er anvendt. ”Børnebibel fra nord” er kort sagt en overraskende og nyskabende måde at formidle bibelfortællinger på. Det er der både fordele og ulemper knyttet til. Men overordnet set er det spændende at se, hvor forskelligt Bibelen lader sig læser. Det understreger om noget, at det er en evig aktuel bog med almene tekster, der har noget at sige den enkelte.

Personligt synes jeg imidlertid det er frustrerende, at bogens bidrag ikke er præsenteret med forfatter, illustrator og land. Læseren er nødt til at slå op bagerst i bogen, for at danne sig et overblik over bidragsyderne. Men når bogen netop har fokus på, hvordan bibelen lader sig bredt fortolke er det desto mere vigtigt at vise det fra start. De enkelte bidrag fortjener også at blive præsenteret behørigt.

Om bogen her giver et egentligt indblik og forståelse af en fælles nordisk kristendomsforståelse, er vanskeligere at sige. Mest kendetegnende er det vel netop, at vi i norden ikke er underlagt en dogmatisk og fast kristendomsopfattelse. Her er – som bogen viser i al sin pragt – plads til at den enkelte skaber sin egen kristendomsforståelse og billede af Gud. Vi har et ret personligt forhold til troen. Og måske er det om noget danskerne – de danske bidragsydere – der står for den lidt mere frie tilgang til bibellæsningen. En nærlæsning afslører en tendens i den retning. Vi er på ingen måde bange for at bruge ironi og humor i denne sammenhæng.

”Børnebibel fra nord” viser, at bibelen i dens mangfoldig. Men den røde tråd er i sagens natur vanskeligere at øjne når sprog, stil og streg skifter hele tiden. Den vil derfor ikke kunne erstatte den klassiske børnebibel, men er et fint og godt supplement. Den er tilmed smuk og indbydende.

Skriv et svar